Overige informatie


Onze school
Schooltijden
Een kijkje in de school
Omgang internet en sociale media
 
 
 
 
 
 

Over onze school
Wie zijn wij
 

De gemeente Coevorden heeft ervoor gekozen om de asielzoekerkinderen en anderstalige leerlingen op te vangen in een eigen school. Dit is geregeld in een convenant dat is onderschreven door zowel de gemeente als de besturen voor openbaar-, protestants-christelijk als katholiek onderwijs.
Het leerlingaantal kan per jaar variëren van 30 tot wel 70 leerlingen, Zo’n 70 % van deze leerlingen woont op het asielzoekercemtrum en de overige 30 % komt dagelijks met de taxi.
De kinderen van het centrum zitten nog in de asielaanvraagprocedure en de regiokinderen hebben meestal al status. De overeenkomst is dat het overgrote deel bij binnenkomst nog geen 6 weken in Nederland is.
 
De inspectie van het onderwijs typeert De Smeltkroes als type 2 school. (School uitsluitend gericht op eerste opvang van het onderwijs aan nieuwkomers, eventueel inclusief kinderen van een azc).
Afgelopen jaar waren er zo’n 13 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.

 

Hoe zorgen wij ervoor dat we onze doelen bereiken
 

Kinderen gedijen in een klimaat waarin zij zich veilig voelen. Het klimaat op onze school is een klimaat waarin het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de kinderen groeit. Wij richten ons er in de eerste plaats op dat alle leerlingen zich veilig voelen, dat ze sociaal redzaam worden in de groep en dat ze binnen de groep zelfstandig kunnen functioneren. Door het werken met een viertal basisgroepen kunnen wij vormgeven aan een dergelijk klimaat. Bijkomend voordeel van de door ons gevormde niveaugroepen is dat we in staat zijn om flexibele opvang te realiseren voor de instroom.
Onze lessen in de basisvaardigheden zijn altijd duidelijk gepland en opgebouwd op basis van het direct activerende instructiemodel. Gezien de verschillen tussen de kinderen werken wij met meerdere instructiegroepen. Wij delen deze groepen in op basis van de toetsen die wij afnemen. Op deze wijze bieden wij maatwerk en kunnen we de kinderen bieden wat beschreven staat in hun ontwikkelingsperspectief.
We gebruiken op onze school de lestijd optimaal en laten geen tijd verloren gaan.
Tevens is het belangrijk om een goed contact met de ouders te onderhouden. Schoolgaan vormt voor asielzoekerkinderen een van de belangrijkste condities voor herstel van hun traumatische ervaringen:
- Het geeft structuur en regelmaat in hun leven en een gevoel van veiligheid en zekerheid
- Afleiding van eigen problemen, de sfeer thuis. Het kind kan kind zijn
- Het leren spelen
- Opbouwen van nieuwe sociale contacten
- Het krijgen van zelfvertrouwen door waardering van prestaties
- Het verschuiven van de aandacht van het verleden naar het heden