Op de site van Lowan (klik op de afbelding hierboven) vind u niet alleen het laatste nieuws en relevante informatie omtrent het nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, maar ook handige tips voor ouders en begeleiders.

Lowan ondersteunt de scholen die het eerste opvang onderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Scholen in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties evenals lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep op Lowan doen.

LOWAN-primair onderwijs (po)
LOWAN-po is een zeer betrokken werkgroep waarvan de leden de werkzaamheden uitvoeren naast hun betaalde baan in het nieuwkomersonderwijs. Ze zijn daarom in staat om goede adviezen te geven die aansluiten bij de praktijk